งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม116)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานล่ามแปลและธุรการ   ( 25 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานล่ามแปลและธุรการ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม131)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบ้านพักอาคารอิสระ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)   ( 25 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบ้านพักอาคารอิสระ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม203)
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   ( 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม70)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก    ( บัดนี้ - 26 กรกฎาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิก อัตราเงินเดือน : ๑๙,๕๐๐. บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่ง
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม46)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด    ( บัดนี้ - 26 กรกฎาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม48)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด    ( บัดนี้ - 26 กรกฎาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด อัตราเงินเดือน : ๑๙,๕๐๐. บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุ


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม167)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร))   ( บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2561 ) | กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร)) อัตราเงินเ
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม98)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน   ( บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2561 ) | กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 10,840 ตามเอกสาร 11,930 หรือ 11,50
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม85)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา)   ( บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2561 ) | กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา) อัตราเงินเดือน : 15,000 ตามเอกสาร 1
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม68)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์)   ( บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2561 ) | กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์) อัตราเงินเดือน : 17,500ตามเอกสาร19,250