งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม124)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน   ( 25 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 ) | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม17)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (สอน/วิจัย ด้านสุขภาพ)   ( บัดนี้ - 13 กันยายน 2561 ) | มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสมัครเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : อาจารย์ (สอน/วิจัย ด้านสุขภาพ) อัตราเงินเดือน : 31500 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึก
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม17)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 24 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 ) | กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ปร
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม11)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง   ( 23 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 ) | กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)) อัตราเงินเดือน : 10,430 บ
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม20)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 23 กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ปร
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม65)
กรมสรรพากร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร   ( 25 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561 ) | กรมสรรพากร
กรมสรรพากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง ร


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม30)
กรมสรรพากร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร   ( 25 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561 ) | กรมสรรพากร
กรมสรรพากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานภาษีสรรพากร อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 59 ตำแหน่ง ระดับการศึ
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม22)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    ( 1 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม79)
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน   ( 23 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม12)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์   ( บัดนี้ - 17 สิงหาคม 2561 ) | มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง : อาจารย์ อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง :