งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม142)
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน   ( 19 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงาน อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระด
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม61)
สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ( 18 ธันวาคม - 22 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สสจ.สุราษฎร์ธานี) อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : ว
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม74)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ   ( 25 ธันวาคม - 17 มกราคม 2561 ) กรมประมง
กรมประมง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม109)
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี  รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)   ( 21 ธันวาคม - 27 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป) อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี อัตราเงินเดือน : 18
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม117)
กรมป่าไม้ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ( 27 ธันวาคม - 8 มกราคม 2561 ) กรมป่าไม้
กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับ
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม137)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์  ( 20 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : ว


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม259)
สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 29 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
สำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 - 16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม128)
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 25 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริ
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม133)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์   ( 20 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม72)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค   ( 20 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก