งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม116)
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ( 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่ว
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม82)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่ว
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม118)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม120)
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริ
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม105)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยา   ( 30 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาต
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม78)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ   ( 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560 ) กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17500-19830 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแ


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม64)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้)   ( 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560 ) กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) อัตราเงินเดือน : 17500-19830 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏ
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม58)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือนครศรีธรรมราช รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 1 พฤศจิกายน - 7 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือนครศรีธรรมราช อัต
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม64)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล   ( 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560 ) กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการ
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม313)
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน และตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ( 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน และตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (สมัครได้ที่หน่วยงานในไฟล์ประกาศ) อัตราเงินเดือน : 11280 บาท