งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม179)
กรมบัญชีกลาง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   ( 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน : 11,280 ค่าครองชีพ 2,000 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม82)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก   ( 22 มกราคม - 26 มกราคม 2561 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก อัตราเงินเดือน : 12,510-13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม132)
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ( 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จ
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม99)
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ( 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม66)
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์   ( 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแห
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม111)
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครูผุ้สอน)   ( 18 มกราคม - 24 มกราคม 2561 ) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครูผุ้สอน) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม142)
กรมศุลกากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ   ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมศุลกากร
กรมศุลกากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 - 19250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม213)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน   ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแห
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม193)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนต
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม134)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแ