งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 21
(ผู้เข้าชม81)
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( บัดนี้ - 1 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำน
งานราชการ 22
(ผู้เข้าชม56)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหา
งานราชการ 23
(ผู้เข้าชม49)
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 24
(ผู้เข้าชม93)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)   ( 1 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ประเภท : ว
งานราชการ 25
(ผู้เข้าชม74)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงานการเมือง)   ( 1 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงานการเมือง) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิช
งานราชการ 26
(ผู้เข้าชม64)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ)   ( 1 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิ


งานราชการ 27
(ผู้เข้าชม75)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ( 1 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำ
งานราชการ 28
(ผู้เข้าชม87)
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 24 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 29
(ผู้เข้าชม65)
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 25 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไ
งานราชการ 30
(ผู้เข้าชม88)
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์  รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 1 พฤศจิกายน- 9 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป