งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม101)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (สอบ ภาค ก.)   ( 17 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2561 ) | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงคจะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (สอบ ภาค ก.) อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา ระดับการศึกษา : ปริญญ
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม223)
กรมอนามัย รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา, ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา   ( 16 กรกฎาค | กรมอนามัย
กรมอนามัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา, ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม82)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   ( 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561 ) | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 15,000-16,500 บาท บาท ประเภท : วิชาการ
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม49)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (เน้นงานพัฒนารูปแบบสมุนไพรใช้ในงานด้านวิชาการสาธารณสุข)   ( 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561 ) | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (เน้นงานพัฒนารูปแบบสมุนไพรใช้ในงานด้านวิชาการสาธารณสุข) อัตราเงิ
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม70)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ( 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561 ) | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท บาท ประเภท : ทั่วไป
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม34)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   ( 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561 ) | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท บาท ประเภท : ทั่วไป ร


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม24)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   ( 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561 ) | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท บาท ประเภท
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม29)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค   ( 18 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2561 ) | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ต
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม85)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย (สาขาวิชาศึกษาทั่วไป)   ( บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย (สาขาวิชาศึกษาทั่วไป) อัตราเงินเดือน : 21,800 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม187)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน   ( 16 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2561 ) | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแ