งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม36)
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ( 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม17)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.น่าน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( 19 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.น่าน) อัตราเงินเดือ
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม21)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)   ( 26 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัต
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม14)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)   ( 26 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติ
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม12)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) (วุฒิปริญญาโท)   ( 26 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) (วุฒิปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ป
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม15)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   ( 26 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม15)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน   ( 26 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 ตามเอกสาร 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำ
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม15)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน   ( 26 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 ตามเอกสาร 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จ
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม23)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเมล็ดพันธุ์พืช)   ( 5 มีนาคม - 23 มีนาคม 2561 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเมล็ดพันธุ์พืช) อัตราเงินเดือน : 17,500ตามเอกสาร19,250 บาท ประเภท : ว
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม6)
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงชั้น ๒   ( 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงชั้น ๒ (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริกา