งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม100)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ   ( 2 กรกฎาคม - 6 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉ
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม49)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( 25 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ร
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม58)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร (งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี)   ( บัดนี้ - 11 กรกฎาคม 2561 ) | มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง : บุคลากร (งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี) อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ต
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม42)
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ( บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2561 ) | มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ (โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : จำน
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม62)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์   ( 2 กรกฎาคม - 13 กรกฎาคม 2561 ) | กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม53)
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)   ( 25 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) อัตราเงินเดือน : 11500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จ


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม63)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์   ( 2 กรกฎาคม - 6 กรกฎาคม 2561 ) | กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม290)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ( 2 กรกฎาคม - 6 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและสำนักงานทรัพยาก
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม78)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)   ( 2 กรกฎาคม - 6 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม118)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง(ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2)   ( บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานปฎิบัติการ ตำแหน่ง : พนักงานห้องทดลอง(ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2) อัตราเงินเดือน : 10,180 บาท ประเภท :