งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ


งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม13)
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง,เจ้าหน้าที่ประมง   ( 6 ธันวาคม - 15 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง,เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่) อัตราเงินเดือน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายปร
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม18)
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)  รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี    ( 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศร
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม23)
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ( 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ปร
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม11)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2(เชียงราย) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ( 30 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2(เชียงราย)) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม16)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11(ตรัง) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง   ( 19 ธันวาคม - 27 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11(ตรัง)) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ปร
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม13)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง ( 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท :


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม9)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน   ( 8 ธันวาคม - 19 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : ร
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม19)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทัศนมาตร   ( 27 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักทัศนมาตร อัตราเงินเดือน : 20540 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษ
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม84)
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร   ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบ
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม72)
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.