งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ


งานราชการ 21
(ผู้เข้าชม37)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี(งานคลัง)   ( บัดนี้ - 12 ธันวาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินเเละบัญชี(งานคลัง) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 22
(ผู้เข้าชม59)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์   ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน
งานราชการ 23
(ผู้เข้าชม29)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานแปลภาษา   ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานแปลภาษา อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 24
(ผู้เข้าชม51)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์   ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 25
(ผู้เข้าชม38)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   ( 24 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำน
งานราชการ 26
(ผู้เข้าชม26)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   ( 24 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนว


งานราชการ 27
(ผู้เข้าชม62)
โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ( 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล(โรงพยาบาลบ้านโป่ง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 28
(ผู้เข้าชม54)
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ(โรงพยาบาลราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบ
งานราชการ 29
(ผู้เข้าชม54)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ(สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ร
งานราชการ 30
(ผู้เข้าชม68)
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ  ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิ