งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม51)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง   ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม20)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก   ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก อัตราเงินเดือน : 19500-20540 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม35)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวิเทศสัมพันธ์   ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานวิเทศสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม81)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป   ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม73)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ   ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดั
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม28)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้า   ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานไฟฟ้า อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับ


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม28)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์   ( บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2561 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง : ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 11,500 ค่าครองชีพชั่
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม45)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเ
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม34)
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม32)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สตูล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สตูล) อัตราเงินเดือ