งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 21
(ผู้เข้าชม130)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ   ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่
งานราชการ 22
(ผู้เข้าชม108)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาญี่ปุ่น)   ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาญี่ปุ่น) อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
งานราชการ 23
(ผู้เข้าชม169)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่
งานราชการ 24
(ผู้เข้าชม129)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ   ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแ
งานราชการ 25
(ผู้เข้าชม116)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ   ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 26
(ผู้เข้าชม174)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครนายก)   ( 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครนายก) อัตราเงินเ


งานราชการ 27
(ผู้เข้าชม123)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์,  ( บัดนี้ - 18 มกราคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บ
งานราชการ 28
(ผู้เข้าชม103)
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   ( บัดนี้ - 17 มกราคม 2561 ) โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำน
งานราชการ 29
(ผู้เข้าชม117)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง ( 19 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหาร
งานราชการ 30
(ผู้เข้าชม213)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองกฎหมาย)   ( 22 มกราคม - 30 มกราคม 2561 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (กองกฎหมาย) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ