งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 21
(ผู้เข้าชม94)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งลูกมือช่าง (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน)   ( บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2561 ) | กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งลูกมือช่าง (สถาบันวิจัยพืชไร่และ
งานราชการ 22
(ผู้เข้าชม161)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน)   ( บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2561 ) | กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน) อัตราเงินเดือน :
งานราชการ 23
(ผู้เข้าชม45)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน   ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2561 ) | กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 10840ตามเอกสาร11930 บาท ประเภท
งานราชการ 24
(ผู้เข้าชม56)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน   ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2561 ) | กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 10840ตามเอกสาร11930 บาท ปร
งานราชการ 25
(ผู้เข้าชม59)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2561 ) | กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000ตามเอกสาร16500 บาท ประเ
งานราชการ 26
(ผู้เข้าชม31)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2561 ) | กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000ตามเอกสาร16500 บาท


งานราชการ 27
(ผู้เข้าชม26)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวชศาสตร์สื่อความหมายปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2561 ) | กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : นักวชศาสตร์สื่อความหมายปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000ตามเอกสาร16500 บาท ประ
งานราชการ 28
(ผู้เข้าชม38)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2561 ) | กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000ตามเอกสาร16500 บาท ประเภท : วิช
งานราชการ 29
(ผู้เข้าชม31)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2561 ) | กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000ตามเอกสาร16500 บาท ประเภท : ว
งานราชการ 30
(ผู้เข้าชม60)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2561 ) | กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000ตามเอกสาร16500 บาท ประเภท : วิชา