งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 21
(ผู้เข้าชม128)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยในการทำงาน)   ( 20 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยในการทำงาน) อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท
งานราชการ 22
(ผู้เข้าชม58)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)   ( 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561 ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำ
งานราชการ 23
(ผู้เข้าชม63)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ   ( 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561 ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ
งานราชการ 24
(ผู้เข้าชม57)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   ( 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561 ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดั
งานราชการ 25
(ผู้เข้าชม101)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (ส่วนกลาง)   ( 20 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (ส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแ
งานราชการ 26
(ผู้เข้าชม76)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงชั้น 1 (ส่วนกลาง)   ( 16 กุมภาพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงชั้น 1 (ส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแห


งานราชการ 27
(ผู้เข้าชม115)
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ( 16 กุมภาพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร) อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริ
งานราชการ 28
(ผู้เข้าชม76)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (กำหนดขยายเวลารับสมัคร)   ( บัดนี้ - 22 มีนาคม 2561 ) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ (กำหนดขยายเวลารับสมัคร) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ประเภท : วิ
งานราชการ 29
(ผู้เข้าชม54)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (กำหนดขยายเวลารับสมัคร)   ( บัดนี้ - 22 มีนาคม 2561 ) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (กำหนดขยายเวลารับสมัคร) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ประเภท
งานราชการ 30
(ผู้เข้าชม61)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ (กำหนดขยายเวลารับสมัคร)   ( บัดนี้ - 22 มีนาคม 2561 ) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ (กำหนดขยายเวลารับสมัคร) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ประเภท