งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 21
(ผู้เข้าชม30)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.กระทุ่มแบน)   ( บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.กระทุ่มแบน) อัตราเงินเดือน : 15,000
งานราชการ 22
(ผู้เข้าชม59)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี   ( บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อัตราเงินเดื
งานราชการ 23
(ผู้เข้าชม24)
จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2561 ) | จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติก
งานราชการ 24
(ผู้เข้าชม23)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.เกาะสมุย)   ( บัดนี้ - 23 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.เกาะสมุย) อัตราเงินเดือน : 15,000ตา
งานราชการ 25
(ผู้เข้าชม97)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 7 กันยายน 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน
งานราชการ 26
(ผู้เข้าชม26)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.อุตรดิตถ์)   ( บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.อุตรดิตถ์) อัตราเงินเดือน : 15,000ต


งานราชการ 27
(ผู้เข้าชม59)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 7 กันยายน 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000ตามเอกสาร
งานราชการ 28
(ผู้เข้าชม40)
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน   ( บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2561 ) | กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน 71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : ผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน อัตราเงินเดือน : 40,000 บาท
งานราชการ 29
(ผู้เข้าชม115)
กรมศุลกากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 10 กันยายน 2561 ) | กรมศุลกากร
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000ตามเอกสาร16,500 บาท ประเภท : วิชาการ
งานราชการ 30
(ผู้เข้าชม102)
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ   ( 20 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ อัตราเงินเดือน : 21,000 - 23,100 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบ