งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม143)
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   ( 16 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2561 ) กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม101)
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม   ( 16 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2561 ) กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ร
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม84)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบูรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบูรณ์) อัตราเงิ
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม111)
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงานและพนักงานการเงินและบัญชี ( 19 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงานและพนักงานการเงินและบัญชี(สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศ) อัตราเงินเดือน : 1128
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม144)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป   ( 20 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม373)
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)   ( 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม113)
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท)   ( 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ประเภท :
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม175)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข   ( 12 กุมภาพันธ์ - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง อัตราเงินเดือน : 18,0
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม109)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจิตวิทยา  ( 15 กุมภาพันธ์ - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจิตวิทยา ,สำนักงานสาธารณสุขจั
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม198)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ส่วนกลาง)   ( 12 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (ส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่