งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม78)
กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี   ( 23 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2561 ) | กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม95)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี ( 17 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม อัตราเงินเดือน
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม40)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด    ( 17 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริ
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม22)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก    ( 17 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิก อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ป
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม17)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร    ( 17 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เภสัชกร อัตราเงินเดือน : 20,540 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม25)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ    ( 17 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญ


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม22)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม    ( 17 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรม อัตราเงินเดือน : 13,010 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช.
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม89)
กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์   ( 17 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2561 ) | กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม40)
กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   (17 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2561 ) | กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึ
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม199)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี   ( บัดนี้ - 22 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) วิทยาลัยเกษตรและเทค