งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม81)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้    ( บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม.ต้น /ม.
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม114)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    ( บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอี
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม74)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยา   ( บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอี
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม36)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถยนต์)   ( บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม.ต้น /ม.ปลาย ล
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม112)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง(ประกาศแก้ไขรหัสวิชาที่ใช้ในการรับสมัคร)   ( บัดนี้ - 21 พฤษภาคม 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง(ประกาศแ
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม68)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ส.ป.ก.ชัยนาท   ( บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ส.ป.ก.ชัยนาท อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม131)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กองคลัง)   ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 ) | กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กองคลัง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริห
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม40)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ศูนย์บริการการศึกษา)   ( บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ(ศูนย์บริการการศึกษา) อัตราเงินเดือน : 10,820 บาท ประเภท :
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม30)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ศูนย์บริการการศึกษา)   ( บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ(ศูนย์บริการการศึกษา) อัตราเงินเดือน : 10,820 บาท ประเภท :
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม35)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์(ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา)   ( บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์(ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) อัตราเงินเดือน : 12,