งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม44)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล   ( บัดนี้ - 11 เมษายน 2561 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : พยาบาล อัตราเงินเดือน : 20,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับ
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม39)
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ( 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บ
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม38)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี   ( 19 มีนาคม - 23 มีนาคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชร
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม44)
กรมบัญชีกลาง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาโท)   ( 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ) กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม34)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช อัตราเ
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม63)
กรมบัญชีกลาง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี)   ( 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ) กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแห


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม55)
กรมบัญชีกลาง รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร   ( 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ) กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : บุคลากร อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม45)
กรมบัญชีกลาง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ) กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม44)
กรมบัญชีกลาง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การคลัง   ( 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ) กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การคลัง อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศ
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม28)
กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ฯ  ( 22 มีนาคม - 4 เมษายน 2561 ) กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถ