งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 21
(ผู้เข้าชม54)
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์    ( 19 มีนาคม - 27 มีนาคม 2561 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ปร
งานราชการ 22
(ผู้เข้าชม29)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก(ระยอง) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง ( 19 มีนาคม - 27 มีนาคม 2561 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก(ระยอง)) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เ
งานราชการ 23
(ผู้เข้าชม73)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านพัสดุ)และพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานบุคคล)   ( 20 มีนาคม - 26 มีนาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านพัสดุ)และพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานบุคคล)สถาบันการอาชีว
งานราชการ 24
(ผู้เข้าชม104)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครงาน ตำแหน่ง่พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ่พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี อัตราเงินเดือน : 18000
งานราชการ 25
(ผู้เข้าชม37)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลีลพบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 21 มีนาคม - 27 มีนาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลีลพบุรี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ป
งานราชการ 26
(ผู้เข้าชม60)
กรมป่าไม้ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ   ( 22 มีนาคม - 17 เมษายน 2561 ) กรมป่าไม้
กรมป่าไม้ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 16 ตำแหน่ง


งานราชการ 27
(ผู้เข้าชม62)
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 21 มีนาคม - 29 มีนาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท
งานราชการ 28
(ผู้เข้าชม44)
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)    ( 19 มีนาคม - 28 มีนาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท :
งานราชการ 29
(ผู้เข้าชม27)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น ๑ (สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม)   ( 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงานชั้น ๑ (สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม) อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำ
งานราชการ 30
(ผู้เข้าชม55)
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 19 มีนาคม - 23 มีนาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท :