งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม67)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ( 2 กรกฎาคม - 6 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและสำนักงานทรัพยาก
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม27)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)   ( 2 กรกฎาคม - 6 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม13)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง(ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2)   ( บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานปฎิบัติการ ตำแหน่ง : พนักงานห้องทดลอง(ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2) อัตราเงินเดือน : 10,180 บาท ประเภท :
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม16)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง(ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ)   ( บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายปฎิบัติการ ตำแหน่ง : พนักงานห้องทดลอง(ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ) อัตราเงินเดือน : 10,180 บาท ป
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม8)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง(ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร)   ( บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายปฎิบัติการ ตำแหน่ง : พนักงานห้องทดลอง(ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร) อัตราเงินเดือน : 10,180 บาท
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม26)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ( บัดนี้ - 28 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเ


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม31)
วิทยาลัยการอาชีพเทิง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 28 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพเทิง อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บ
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม21)
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี   ( 2 สิงหาคม - 6 กรกฎาคม 2561 ) | กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม22)
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)    ( 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท :
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม24)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( 25 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561 ) | กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ป