งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม34)
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเครื่องบิน   ( บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2561 ) | กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุรจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องบิน อัตราเงินเดือน
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม13)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา)   ( บัดนี้ - 5 กันยายน 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง : วิศวกร (ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) อัตราเงินเดือน : 21,800 บาท ประเภท : จำนว
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม5)
จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 22 สิงหาคม 2561 ) | จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม20)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   ( 21 สิงหาคม - 27 สิงหาคม 2561 ) | กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม52)
กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ( 23 สิงหาคม - 12 กันยายน 2561 ) | กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม19)
กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน   ( 23 สิงหาคม - 12 กันยายน 2561 ) | กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม13)
กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   ( 23 สิงหาคม - 12 กันยายน 2561 ) | กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม5)
กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน   ( 23 สิงหาคม - 12 กันยายน 2561 ) | กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดั
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม12)
กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ   ( 23 สิงหาคม - 12 กันยายน 2561 ) | กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม26)
กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   ( 23 สิงหาคม - 12 กันยายน 2561 ) | กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1