งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม43)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา)   ( บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2561 ) | กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา) อัตราเงินเดือน : 15,000 ตามเอกสาร 1
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม26)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์)   ( บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2561 ) | กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์) อัตราเงินเดือน : 17,500ตามเอกสาร19,250
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม31)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ( บัดนี้ - 25 มิถุนายน 2561 ) | กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม31)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์   ( บัดนี้ - 25 มิถุนายน 2561 ) | กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม22)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ(รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์)   ( บัดนี้ - 19 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ(รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์) อัตราเงินเดือน :


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม32)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พยาบาลวิชาชีพ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี   ( บัดนี้ - 6 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พยาบาลวิชาชีพ,สำนักงานสาธารณสุขจ
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม51)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ( บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดื
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม18)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี))   ( บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2561 ) | กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)) อัตรา
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม29)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต)   ( บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2561 ) | กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต) อัตราเงินเดือน : 13,800 บา