งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม136)
กรมการข้าว รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   ( 23 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2561 ) | กรมการข้าว
กรมการข้าว จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม208)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ( 16 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2561 ) | กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จ
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม144)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   ( บัดนี้ - 19 กรกฎาคม 2561 ) | มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ร
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม128)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   ( 16 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม253)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( 16 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2561 ) | กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึก
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม245)
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม   ( 16 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่ว


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม87)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด   ( 13 กรกฎาคม - 19 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพา
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม89)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชีฯ โรงพยาบาลพิจิตร,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   ( 16 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่ว
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม118)
กรมการท่องเที่ยว รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม)    ( 24 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 ) | กรมการท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยว จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับ
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม85)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)   ( 16 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2561 ) | กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระด