สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี รับเจ้าพนักงานสัตวบาล (บัดนี้ - 8 มกราคม 2553)

ประกาศรับสมัคร
6 มกราคม 2553
รายละเอียด
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 8,610 บาท

จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือได้รับอนุปริญญาทางเกษตรกรรมด้านสัตวบาล


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 8 มกราคม 2553 ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :