งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ : 0-2544-8000 ต่อ 3145

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร รับ นักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2553)

ประกาศรับสมัคร :  6 สิงหาคม 2553
รายละเอียด :   ด้วย กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ประจำโครงการศูนย์การเรียนรู้และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ระบบดิจิตอล)

- วุฒิปริญญาตรี บช.บ., บธ.บ. หรือ ศศ.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

- มีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่การเงินและบัญชี

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่องานด้านการเงินและการบัญชีเป็นอย่างดี

- สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการได้

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้ ชั้น 1 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2544-8000 ต่อ 3145 และ www.pnru.ac.th ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

- ใบสมัครเจ้าหน้าที่ กรอกข้อความสมบูรณ์ตามแบบที่กำหนด

- ปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่สถานศึกษาออกให้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร (นำสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีพร้อมตัวจริงมาด้วย) ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันเปิดรับสมัครมายื่นแทน

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

- หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหารฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

- รูปถ่าย 1 นิ้ว (หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
เว็บไซต์ : http://www.pnru.ac.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0