งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (บัดนี้ - 18 ตุลาคม 2553)

ประกาศรับสมัคร :  14 ตุลาคม 2553
รายละเอียด :   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

1. อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

- วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร, วิทยา ศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจะต้องจบวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 200 บาท

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

- หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ต้นฉบับ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น

สำหรับใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ให้นำมายื่นเมื่อได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงาน

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ
เว็บไซต์ : http://www.eng.su.ac.th/
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0