โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม (ส่วนขยาย)

ที่อยู่ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม (ส่วนขยาย) สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โรงเรียนสาธิต มศว ขยายเวลารับนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 31 มีนาคม 2554)

ประกาศรับสมัคร
28 มีนาคม 2554
รายละเอียด
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สอนเอกปฐมวัย) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3905 , (1) 7-3906 , (1) 7-3907
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สอนเอกประถมศึกษา) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3908
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สอนวิชาวิทยาศาสตร์) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3909
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สอนวิชาคณิตศาสตร์) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3910
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สอนวิชาภาษาไทย) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3711 , (1) 7-3912
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สอนวิชาภาษาอังกฤษ) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3913
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สอนวิชาสังคมศาสตร์) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3914 , (1) 7-3915
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สอนวิชาอุตสาหกรรม) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3916
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สอนวิชาศิลปศึกษา) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3917
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สอนวิชางานคหกรรมศาสตร์) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3918
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สอนวิชาคอมพิวเตอร์) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3919

สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม (ส่วนขยาย) จำนวน 15 อัตรา

ซึ่งจะสิ้นสุดการรับสมัคร ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครน้อย จึงให้ขยายเวลารับสมัครต่อไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :