งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

ศูนย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่อยู่ : 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903

คณะแพทยศาสตร์ มอ. รับ พนักงานช่วยการพยาบาล (บัดนี้ - 29 กรกฎาคม 2554)

ประกาศรับสมัคร :  19 กรกฏาคม 2554
รายละเอียด :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ)
หน่วยงาน : ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด : ชื่อตำแหน่ง
พนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศหญิง
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีความตั้งใจและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานและร่วมงานได้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- สามารถปฏิบัติงานในห้องเอ็กซเรย์และพักรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา


ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- รับ-ส่ง ต้อนรับผู้ป่วยช่วยเหลือขนย้ายเตียง และช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก
- เตรียมผิวหนัง ดูแล และสังเกตอาการใน Recovery Room อำนวยความสะดวกต่าง ๆ
- เตรียม OPD Card แฟ้ม IPD Chart และเครื่องมือให้พร้อมในแต่ละ Procedure เช่น Set Angio Defibrillator เตียง Tilt Test เป็นต้น
- ลงทะเบียนการทำ Procedure ต่าง ๆ และรับ-ส่งเก็บเอกสารต่าง ๆ
- แจ้งซ่อมและติดตามวัสดุการแพทย์คืน
- ล้างเครื่องมือ เช่น Set Incision จาก OR เล็ก ทำความสะอาดสถานที่
- ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการตรวจและรักษาโรคหัวใจ โดยวิธีสอดใส่สวนหัวใจพิเศษ (มีเสื้อ ตะกั่วให้สวมใส่เพื่อป้องกันรังสีขณะทำ)
- สรุปรายละเอียดการใช้เครื่องมือและวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในผู้ป่วยแต่ละราย
- ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการจดบันทึกค่าต่าง ๆ ขณะให้การบริการผู้ป่วย
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กำหนดการคัดเลือก
-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์
-ผู้ที่ประสงค์จะสมัครต้องไปศึกษาดูงาน ก่อนที่จะชำระเงินค่าสมัคร ที่ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี


ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
-อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,200 บาท
-เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปี หากเลือกสถานพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะได้รับการยกเว้นการหักค่าจ้างในส่วนของผู้ประกันตน
-มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ


เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ หรือทะเบียนผลการศึกษา (รบ.) จำนวน 1 ฉบับ (ให้นำเอกสารตัวจริง
มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

เว็บไซต์ : http://www.jobthaiweb.com/attachgov/index2.php?doc=14370
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194