สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ,นักกายภาพบำบัด ( 18 - 24 กันยายน 2555 )

ประกาศรับสมัคร
13 กันยายน 2555
รายละเอียด
พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ,นักกายภาพบำบัด(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี)
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท : บริการ,บริหารทั่วไป,วิชาชีพฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.,ปวท.,ปวส.,ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :