สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (บัดนี้ - 2 พฤศจิกายน 2555)

ประกาศรับสมัคร
30 ตุลาคม 2555
รายละเอียด
สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงาน ขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่งคนประจำรถ (รถยกกระเช้า) บ1 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ1 จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งคนประจำรถ (รถดูดไขมัน) บ1 จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส1 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) ส1 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) ส1 จำนวน 2 อัตรา

ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พฤศจิกายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2513 9713 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :