กรมพลศึกษา

ที่อยู่ : 154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรมพลศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา    ( 18 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
14 กรกฏาคม 2560
รายละเอียด
กรมพลศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬา
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสารต้นฉบับ บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :