กรมสรรพสามิต

ที่อยู่ : 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต, พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานประจำสำนักงาน, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์   ( 21 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
10 สิงหาคม 2560
รายละเอียด
กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพสามิต, พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานประจำสำนักงาน, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 11,280 - 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป, บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช., ปวท., ปวส., อนุปริญญา, ปริญญาตรี, ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร ไฟล์แนบ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :