กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรวมหน่วยงานราชการ อาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัด   ( 18 กันยายน - 22 กันยายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
12 กันยายน 2560
รายละเอียด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นายช่างรังวัด
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.วิชาโยธา วิชาสำรวจ วิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :