มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ที่อยู่ : 70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์   ( 18 กันยายน - 29 กันยายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
13 กันยายน 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท
ประเภท : สายวิชาการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท, ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งอาจารย์ รวม 5 อัตรา สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
ระดับ ป.โทตามเอกสารเอก คุณสมบัติตามเอกสารต้นฉบับฯ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : อาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิชาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอก 100 คะแนน
วิชาความรู้เกี่ยวกับระเบียบในการปฏิบัติงาน 50 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
สอบทดลองสอน 50 คะแนน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
รวม 300 คะแนน

ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถอุทิศเวลานอกราชการได้เมื่อมีกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :