กรมการจัดหางาน

** ตลาดนัดแรงงาน **

ประกาศรับสมัคร
4 กุมภาพันธ์ 2551
รายละเอียด
6 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 8.30-16.30น.
สถานที่จัด ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
โทรศัพท์ 0-5451-18076 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 9.30-16.00น.
สถานที่จัด ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
หน่วยงานที่จัด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โทรศัพท์ 0-2350-3500ต่อ1561-38 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 9.00-15.00น.
สถานที่จัด ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ถ.ธรรมโชติ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์ 0-3650-7201-39 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 9.00-16.30น.
สถานที่จัด ณ หอประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4323-9010,0-4333-0554
หมายเหตุ งานมหกรรมสร้างงาน สร้างคน สร้างชาติ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครงานไว้ก่อนได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่ www.doe-jobsfair.com


12 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 9.30-16.30น.
สถานที่จัด ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์ ซ.ศูนย์การค้าสาย 4 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3869-4023-8,0-3869-402212 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 8.30-15.30น.
สถานที่จัด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี จ.ลพบุรี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3642-2906,0-3642-236513 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 8.30-16.30น.
สถานที่จัด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี
โทรศัพท์ 0-7735-542613 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 8.30-16.30น.
สถานที่จัด ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หน่วยงานที่จัด บริษัท สรรพสาร จำกัด
โทรศัพท์ 0-2435-2345 ต่อ206 คุณสุดารัตน์13 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 9.00-15.00น.
สถานที่จัด ณ บริษัทเชียงรายสินธานี อ.เมือง จ.เชียงราย
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5375-0611,0-5371-7982,0-5371-8033-413 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 10.00-16.00น.
สถานที่จัด ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ชั้น 2 (โลตัสอยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0-3521-3335
หมายเหตุ www.doe.go.th/ayutthaya


13 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 10.00-16.00น.
สถานที่จัด ณ ศูนย์การค้าเซียร์ ชั้น 4 รังสิต จ.ปทุมธานี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2567-0630-313 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 9.00-16.00น.
สถานที่จัด ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก อ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-5625-7036-714 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 9.00-16.00น.
สถานที่จัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หน่วยงานที่จัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3
โทรศัพท์ 0-2617-6567,0-2617-6579
หมายเหตุ ขอเชิญร่วมงานโครงการหางานพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา


14 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 8.30-16.30น.
สถานที่จัด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5524-6257,0-5528-3045
หมายเหตุ มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ พิษณุโลก 51


14 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 8.30-16.30น.
สถานที่จัด ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม (อาคารศูนย์วัฒนธรรม)
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ 0-3471-4342-314 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 8.30-16.30น.
สถานที่จัด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
โทรศัพท์ 0-7646-067115 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 8.30-15.00น.
สถานที่จัด ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0-3248-838315 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 8.30-16.30น.
สถานที่จัด ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7521-4027-815 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 9.00-16.00น
สถานที่จัด ณ บริเวณโรงแรมเลยพาเลช อ.เมือง จ.เลย
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย
โทรศัพท์ 0-42812594-5,0-4281-186115 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 10.30-16.00น.
สถานที่จัด ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ฮอลลีวูด ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2580-8654,0-2580-9276ต่อ 10116 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 9.30-16.00น.
สถานที่จัด ณ ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4451-6017-816 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 9.00-15.00น.
สถานที่จัด ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ 0-7750-4365 ต่อ1519 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 8.30-16.30น.
สถานที่จัด ณ หอประชุมอำเภอเมือง จ.อ่างทอง
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 0-3561-3038-919 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 8.30-16.30น.
สถานที่จัด ณ โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
หน่วยงานที่จัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1
โทรศัพท์ 0-2223-2684,0-223-2685
หมายเหตุ รถประจำทางที่ผ่าน สาย 12


19 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 9.00-15.00น.
สถานที่จัด ณ บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 0-4252-0867,0-4251-3114-520 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 8.30-16.30น.
สถานที่จัด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-3462-345420 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 8.30-16.30น.
สถานที่จัด ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-4778-9,0-4273-391320 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 8.30-16.30น.
สถานที่จัด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพระพุทธบาท(ตรงข้ามตลาดนอก) อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ 0-3621-1208,0-3621-217920 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 8.30-16.30น.
สถานที่จัด ณ โรงเรียนพิบูลย์บริหารธุรกิจ
หน่วยงานที่จัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5
โทรศัพท์ 0-2437-5147,0-2439-5631,0-2439-0284,0-2437-5147
หมายเหตุ การจัดนัดพบแรงงานนักเรียน นักศึกษา


22 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 8.30-16.30น.
สถานที่จัด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ 0-4571-1216
หมายเหตุ 0-4572-2145


22 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 9.00-16.00น.
สถานที่จัด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-5625-7036-722 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 9.00-15.00น.
สถานที่จัด ณ บริเวณห้างเทสโก้โลตัส สาขานครพนม
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 0-4252-0867,0-4251-3114-527 กุมภาพันธ์ 2551
เวลา 10.00-16.00น.
สถานที่จัด ณ ศูนย์การค้าแอ๊บบลูม นวนคร จ.ปทุมธานี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2567-0630-329 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 1 มีนาคม 2551
เวลา 8.30-16.00น.
สถานที่จัด ณ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4528-4445-7

รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :