งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

กองบัญชาการศึกษา

บชศ.กำหนดวันรายงานตัว 12-14 มี.ค. 2551

ประกาศรับสมัคร :  13 มีนาคม 2551
รายละเอียด :   ตามประกาศกองบัญชาการศึกษา ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2551 โดยกำหนดสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2551 นั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามจำนวนที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด จำนวน 2,500 คน แยกเป็น ดังนี้

1. บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จำนวน 1,875 คน

2. บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จำนวน 625 คน

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อทั้งสองบัญชีมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไปให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อ ในข้อ 1 และ ข้อ 2 นำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายติดอยู่ไป รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างวันที่12-14มีนาคม2551 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30น.ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดอาจถูกตัดสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

อนึ่งหากปรากฏภายหลัง ผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามข้อ 1 และ 2 มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

กำหนดการรายงานตัว

สถานที่รับรายงานตัวให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัว ในวันที่ 12-14 มี.ค. 2551 ณ กองการสอบ ชั้น 3 อาคาร สบพ. 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ดังนี้

วันพุธที่ 12 มี.ค. 2551 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1-420

ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. สายปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 421-840

วันพฤหัสบดีที่ 13 มี.ค. 2551

ภาคเช้า เวลา 08.30 น. สายปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 841-1,260

ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. สายปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1,261-1,680

วันศุกร์ที่ 14 มี.ค. 2551

ภาคเช้า เวลา 08.30 น. สายปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1,681-1,875

สาย อก.2 ตั้งแต่ลำดับที่ 1-220

ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. สายอก.2 ตั้งแต่ลำดับที่ 221-625

หมายเหตุ การแต่งกายสุภาพชนชาย สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน, กางเกงขายาวผ้าปรกติสีเข้ม รองเท้าหนังหุ้มส้น หญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีอ่อน, กระโปรงสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ให้เตรียม บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจำตัวสอบ และนำเอกสาร พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป

กำหนดการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งว่ายน้ำ, วิ่ง, ตรวจร่างกาย, สอบสัมภาษณ์)

- ว่ายน้ำ วันเสาร์ที่ 15 มี.ค. 2551

- วิ่ง วันอาทิตย์ที่ 16 มี.ค. 2551

- ตรวจร่างกาย วันที่ 17-21 มี.ค. 2551

- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22-23 มี.ค. 2551

- การจับฉลาก วันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค. 2551

สถานที่ว่ายน้ำ สระว่ายน้ำจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (แผนที่แนบท้าย) โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1) ทั้งหมดให้มารายงานตัวเพื่อสอบว่ายน้ำ ในวันเสาร์ที่ 15 มี.ค. 2551 ตั้งแต่เวลา 06.30 น.

หมายเหตุ - การแต่งกาย ผู้เข้าทดสอบเตรียมชุดว่ายน้ำสากลทั่วไป เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจำตัวสอบ

สถานที่วิ่ง สนามกีฬาบุณยะจินดา กองสวัสดิการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต (ตามแผนที่แนบท้าย) โดยให้ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1) ทั้งหมด ให้มารายงานตัวเพื่อสอบวิ่งในวันอาทิตย์ที่ 16 มี.ค. 2551 ตั้งแต่เวลา 06.30 น.

หมายเหตุ - การแต่งกาย ผู้เข้าทดสอบเตรียมเสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้าสำหรับวิ่ง

- เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจำตัวสอบ

สถานที่ตรวจร่างกาย โรงพยาบาล ตำรวจ ที่ห้องประชุมชินวัตร ตึกอำนวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลตำรวจ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยคณะแพทย์ ร.พ.ตร. กำหนดให้ผู้มีรายชื่อที่สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ 17-21 มี.ค. 2551 ดังนี้

วันจันทร์ที่ 17 มี.ค. 2551 ภาคเช้า เวลา 06.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1-250

ภาคบ่าย เวลา 12.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 251-500

วันอังคารที่ 18 มี.ค. 2551 ภาคเช้า เวลา 06.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 501-750

ภาคบ่าย เวลา 12.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 751-1,000

วันพุธที่ 19 มี.ค. 2551 ภาคเช้า เวลา 06.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1,001-1,250

ภาคบ่าย เวลา 12.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1,251-1,500

วันพฤหัสบดีที่ 20 มี.ค. 2551

ภาคเช้า เวลา 06.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1,501-1,750

ภาคบ่าย เวลา 12.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1,751-1,875 ภาคบ่าย เวลา 12.30 น. สาย อก.2 ผู้เข้าตรวจร่างกายชายทั้งหมดวันศุกร์ที่ 21 มี.ค. 2551 เวลา 06.30 น. สาย อก.2 ผู้ตรวจร่างกายหญิงทั้งหมด

หมายเหตุ - การแต่งกาย เพศชายให้สวมกางเกงขาสั้นมาด้วย, เพศหญิงให้สวมกระโปรงครึ่งท่อน ห้ามสวมกางเกง ห้ามใส่ถุงน่อง ห้ามสวมเสื้อชั้นในที่มีโลหะ

* ห้ามนำสิ่งของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิดติดตัวเข้ามารับการตรวจร่างกาย

- เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจำตัวสอบ (ผู้ที่สายตาสั้นให้นำแว่นตาและคอนแท็คเลนส์มาด้วย)

- ให้นำอุจจาระใส่ตลับที่ได้รับแจกไปแล้ว โดยเก็บอุจจาระมาจากบ้าน และนำส่ง ร.พ.ตร.ในวันตรวจร่างกาย โดยไม่ต้องงดอาหารและน้ำดื่ม

- ค่าตรวจร่างกาย คนละ 800 บาท

สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ กองการสอบ ชั้น 3 อาคาร สบพ.100 กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยจะเรียกชื่อรายงานตัว ดังนี้

วันเสาร์ที่ 22 มี.ค. 2551 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1-625

ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 626-1,250

วันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค. 2551 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1,251-1,875

ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. สาย อก 2 ตั้งแต่ลำดับที่ 1-625

หมายเหตุ - การแต่งกาย สุภาพชน เพศชาย สวมเสื้อแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาวผ้าปรกติสีเข้ม รองเท้าหนังหุ้มส้น หญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีอ่อน กระโปรงสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น

- เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ บัตรประจำตัวสอบ

กำหนดการจับฉลาก กรณีผู้สอบผ่านได้ลำดับที่เดียวกันจะต้องมาจับฉลากจัดลำดับใหม่ทุกระดับทั้ง 2 สาย (ปป.1, อก.2) พร้อมกัน โดยกำหนดจับฉลากในวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค. 2551 เวลา 16.00 น. ณ กองการสอบ ชั้น 3 อาคาร สบพ. หากเมื่อได้ดำเนินการจับฉลากจนถึงเวลา 16.30 น. แล้วยังไม่มารายงานตัวจับฉลาก จะไม่ให้สิทธิ เข้าจับฉลาก และถือว่าเป็นผู้หมดสิทธิในการสอบแข่งขันครั้งนี้

หมายเหตุ - การแต่งกาย สุภาพชน เพศชาย สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว สีอ่อน กางเกงขายาวผ้าปรกติสีเข้ม รองเท้าหนังหุ้มส้น เพศหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีอ่อน กระโปรงสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น

- เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจำตัวสอบ


เว็บไซต์ :
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194