สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน

ที่อยู่ : ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน รับผู้จัดการสหกรณ์ 1 อัตรา (บัดนี้-30 เม.ย.51)

ประกาศรับสมัคร
11 เมษายน 2551
รายละเอียด
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้จัดการสหกรณ์ 1 อัตรา

-อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์และไม่ถึง 60 ปี

-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

-มีประสบการณ์การบริหารงานเกี่ยวกับการเงิน หรือการสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 ภายในห้องอาหารบนชั้นลอย ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2247-9810-2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 ในวันและเวลาราชการ (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท)
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :