งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบบรรจุข้าราชการ (23 มิ.ย.-11 ก.ค.51)

ประกาศรับสมัคร :  16 พฤษภาคม 2551
รายละเอียด :   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีดำเนินการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิต่าง ๆ โดยรับสมัคร ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นที่ตั้งของศูนย์สอบ (มีทั้งหมด 13 ศูนย์สอบ) ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-11 กรกฎาคม 2551 ในเวลาราชการ และจะประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลาและสถานที่สอบภายในเดือนสิงหาคม 2551 สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. จะได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก.ไว้ โดยเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด) ใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานเริ่มต้นระดับใด ตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิใดหรือทางใด ก็จะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยรับสมัครจากผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาดังกล่าว และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

1.ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
2.ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
3.ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา


ผู้ประสงค์สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ศาลากลางจังหวัด) ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สอบหรือสถานที่ซึ่งจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สอบกำหนด ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-11 กรกฎาคม 2551 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. โดยศูนย์สอบมีทั้งสิ้น 13 ศูนย์สอบ ประกอบด้วย
ศูนย์สอบที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์สอบที่ 2 จังหวัดลำปาง
ศูนย์สอบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์สอบที่ 5 จังหวัดสกลนคร
ศูนย์สอบที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์สอบที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์สอบที่ 8 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์สอบที่ 9 จังหวัดราชบุรี
ศูนย์สอบที่ 10 จังหวัดชลบุรี
ศูนย์สอบที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์สอบที่ 12 จังหวัดสงขลา
ศูนย์สอบที่ 13 จังหวัดตรัง

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ในกรณีที่สมัครสอบมากกว่า 1 ตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะพิจารณาใบสมัครสอบในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น ใบสมัครสอบที่เหลือจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสอบ (ค่าธรรมเนียมสอบตำแหน่งละ 100 บาท)
เว็บไซต์ : http://www.thailocaladmin.go.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194