งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-945097

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มช. รับ พนักงานธุรการ (บัดนี้ - 13 กุมภาพันธ์ 2552)

ประกาศรับสมัคร :  11 กุมภาพันธ์ 2552
รายละเอียด :   ด้วยศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ตำแหน่งพนักงานธุรการ วุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอัตราค่าจ้างเดือนละ 7,100.- บาท ว่างอยู่ 1 อัตรา และมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวศูนย์บริการฯ ในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้.-

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
1.2 ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
1.3 เพศหญิงหรือชาย ถ้าเป็นชายต้องมีหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
1.4 สามารถใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
1.5 หากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุ การเงิน การประชาสัมพันธ์ และการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 1 อาคารธาราบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำนักงานชั่วคราว) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-945097 (ติดต่อคุณปริญญาฯ) หรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ams.cmu.ac.th/depts/amscenter/index.html

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาขนาด 3x4 ซม. 1 ใบ
5. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
7. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 1 ฉบับ
8. สำเนาเอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ

4. วิธีการคัดเลือก
4.1 สอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และการใช้งานอินเตอร์เน็ต
4.2 สอบสัมภาษณ์
4.3 วัน – เวลา สถานที่สอบและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 1 อาคารธาราบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำนักงานชั่วคราว) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-94 5097 หรือทางเว็บไซต์ www.ams.cmu.ac.th/depts/amscenter/index.html

เว็บไซต์ : http://www.ams.cmu.ac.th/depts/amscenter/index.html
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015600204467773