งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
งานราชการ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบบรรจุ เปิดสอบ สอบครู พนักงานราชการ ฝากประวัติฟรี - หางาน - ประกาศงาน
หางาน สมัครงาน งานราชการ
ประกาศรับสมัครงาน งาน
job ประกาศงาน รับสมัครงาน
หางานราชการ งานข้าราชการ

หางาน เช่น บัญชี,การตลาด,วิศวกร


โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
ที่อยู่ : 585 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0-7534-4460
เรื่อง :  ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง รับ ครู (บัดนี้ - 24 มีนาคม 2552)
ประกาศรับสมัคร :  19 มีนาคม 2552
รายละเอียด :   English Program โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษาใน English Program โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำแหน่งครูเทศบาล (ลูกจ้างรายปี) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา และสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- มีอายุไม่เกิน 35 ปี

- บุคคลทั่วไป วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า ในสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนกำหนด

- มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

- มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ (จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

เอกสาร/หลักฐานประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก 1 ฉบับ

2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

6. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

7. หลักฐานแสดงคุณสมบัติอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

การสอบคัดเลือก โดยการสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์

วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 4 English Program โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง การประกาศผลการสอบคัดเลือก ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สนใจสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30-15.30 น. ณ Office อาคาร 4 English Program โรงเรียนเทศบาล วัดเสมาเมือง ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7534-4460
เว็บไซต์ : http://www.semamuang.ac.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     


ลงโฆษณารับสมัครพนักงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ได้ดำเนินการจดใบทะเบียนพาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สอบถามเพิ่มเติม webmaster@jobthaiweb.com
bot