องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ รับ ครูผู้ช่วย จำนวน 265 อัตรา (บัดนี้ - 9 เมษายน 2552)

ประกาศรับสมัคร
20 มีนาคม 2552
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับ สมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแ หน่ง (ภาค ข) และภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 265 อัตรา (19 มี.ค.- 9 เม.ย.52)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

- สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 32 อัตรา

- สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา

- สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 33 อัตรา

- สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 6 อัตรา

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา

- สาขาวิชาเคมี จำนวน 18 อัตรา

- สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 17 อัตรา

- สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา

- สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 22 อัตรา

- สาขาวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 7 อัตรา

- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

- สาขาวิชาดนตรี จำนวน 9 อัตรา

- สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา

- สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 7 อัตรา

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา

- สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 6 อัตรา

รวมทั้งสิ้น จำนวน 265 อัตรา


กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100.- บาท ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน

ภาค ข
. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน

(หรือที่ ภาค ข) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :