กรมสุขภาพจิต

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป    ( 18 กันยายน - 29 กันยายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
11 กันยายน 2560
รายละเอียด
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 7,590.- บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาทางช่างโลหะ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างเครื่องกล หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านช่าง ลักษณะงานที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ งานสร้างป้ายคัทเอ้าท์ บอร์ดนิทรรศการ โครงสร้างหลังคา กันสาด บานประตู หน้าต่าง งานปูนต่างๆและงานสี ตลอดจนระบบท่อ ปั้มลม เป็นต้น ให้ปลอดภัยพร้อมใช้งาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมสุขภาพจิต

0.31200098991394