มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่ : ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ)    ( บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
12 กันยายน 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ฯ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ)
อัตราเงินเดือน : 28,790 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : − สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
− อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
− มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดีมาก
− สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
− มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
− สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
− สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และมีใจรักในการให้บริการ
− สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
− ถ้ามีประสบการณ์ด้านการทำงานทางด้านบริหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
− ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : − จัดทำงบประมาณ และแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ
− จัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ ในการขอรับรองและการรักษาสถานะการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ
− ร่วมกับรองคณบดีฯ ในการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง และประเมินผลการดำเนินงานของคณะฯ ในภาพรวมตามที่องค์กรให้การรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติกำหนดขึ้น
− ประสานงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานตามที่องค์กรนานาชาติได้กำหนดไว้
− ติดต่อประสานงานกับตัวแทนจากองค์กรรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ รวมถึงคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

ทักษะ
คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

สมรรถนะ
Smart for Work
วิธีการประเมิน : คะแนน มากกว่า ร้อยละ 50
เกณฑ์การประเมิน : คะแนน ทุกส่วน มากกว่าร้อยละ 50

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.34319996833801