มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตเเพทย์ (คลินิกทันตกรรมจัดฟัน)   ( บัดนี้ - 1 พฤศจิกายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
19 ตุลาคม 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตเเพทย์ (คลินิกทันตกรรมจัดฟัน)
อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตเเพทย์
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานผู้ป่วยสัมพันธ์ การรับเข้าผู้ป่วย นัดหมาย และผู้ป่วยบันทึกรายการ ค่ารักษา
2. ติดตามผู้ป่วย ประสานงานต่างๆ
3. การบริการผู้ป่วย จัดเตรียมอุปกรณ์ในการรักษาทางทันตกรรม
4. งาน ITตามเอกสารDatabase อาทิ ถ่ายรูปในช่องปาก จัดเก็บแฟ้มผู้ป่วยลงข้อมูลผู้ป่วย ฯ
5. งานพัสดุ
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยมหิดล

0.21840000152588