บริษัท อิมเมจ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
http://www.jobthaiweb.com/jobdetail.php?JOBID=00267969
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด On-line , Off-line ด่วน!!!!!
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :   13 พฤษภาคม 2021
จำนวน :   2 อัตรา
ระดับเงินเดือน :   สามารถต่อรองได้
ลักษณะการทำงาน :   - ควบคุมกำกับดูแลงานสื่อออนไลน์
- ควบคุมกำกับดูแลงานสื่อโฆษณาออฟไลน์
- สามารถวิเคราะห์ งานทางด้านการตลาดและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานและทำงานร่วมกับ ฝ่ายขาย ฝ่ายพื้นที่และด้านอื่นๆ
- เป็นผู้ที่เข้าประสาน และวางแผนงานในส่วนงานที่ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน
- เรียนรู้สินค้าของบริษัท และพัฒนาให้เกิดยอดขายสูงสุด
- นำเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :   1. พศ ชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
    2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
    3. ประสบการณ์ในการทำสื่อออนไลน์และ ดูแลสื่อโฆษณาไม่น้อยกว่า 2 ปี
    4. มีความชำนาญในการทำ Content ใน Facebook
    5. มีความชำนาญในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา
    6. มีความอดทน อดกลั้น ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
    7. สู้งาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
    8. บุคลิคดี ทีศนคดิบวก มีทักษะการบริหารทีมงานได้
     
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :   นครราชสีมา
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม :   - ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน
-ค่าตำแหน่ง
- ค่าพาหนะ
-ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน
-ค่าครองชีพ
-ค่าอายุงาน
-ค่าสายอาชีพ
( การจ่ายขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง หน้าที่งานที่รับผิดชอบ )
- โบนัสประจำปี
วิธีรับสมัครเพิ่มเติม     0974565695
  people/สมัครงาน-อิมเมจ-พร็อพเพอร์ตี้/100056092509069
 โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [097-456-5695 ,044-259-247 ต่อ 107]
 สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
ติดต่อ - สอบถาม :   บริษัท อิมเมจ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ 79 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 097-456-5695 ,044-259-247 ต่อ 107 , แฟกซ์ : - www.imageproperty.co.th/;