งาน หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานจากทั่วประเทศ งานใหม่อัพเดตทุกวัน : โปรโมชั่นพิเศษ...! ลงประกาศรับสมัครงานกับ Jobthaiweb.com เพียงปีละ 2,990 บาท คุ้มค่าที่สุด คลิ๊กที่นี่ โทร 02-810-8300 , 085-8213121
  หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษฟรี รับสมัครงาน ประกาศงาน ไม่จำกัด Jobs in Thailand Jobthaiweb
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  


บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด

ลักษณะประเภทของธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเครือ เพื่อให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า “บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “WingSpan Services Company Limited” และจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงทุนในสัดส่วน 49% (หุ้นสามัญ) และบริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด (PACCO) เป็นบริษัทที่มีองค์กรของรัฐถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40 มีผู้แทนของบริษัท การบินไทยฯ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท และผู้จัดการทั่วไป ประกอบกับผลการดำเนินงานและโครงสร้างทางการเงินที่ดี จึงเชิญร่วมลงทุนในสัดส่วน 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งการถือหุ้นบุริมสิทธินี้เป็นชนิดสะสม (Cumulative Preferred Stock) กล่าวคือปีใดที่บริษัทไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลสามารถกำหนดให้สะสมเงินปันผลไป รับในปีที่มีการประกาศจ่ายเนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด (WingSpan Services Co., Ltd.) ไม่ได้เพื่อแสวงกำไร แต่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และลดต้นทุนด้านบุคลากรในระยะยาว และเพื่อให้เกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร โดยเน้นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สร้างศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว และลดต้นทุนบุคลากร ให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ดังนั้น การให้บริการของบริษัท วิงสแปนฯ จะมีรูปแบบ ดังนี้

เป็นลักษณะงานให้บริการที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมเฉพาะด้าน
งานที่ต้องการทักษะเฉพาะด้าน (Special Skill เช่น ด้านภาษา)
ต้องการเฉพาะบุคลากรที่มีอายุน้อย สภาพร่างกายพร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยไม่มีอัตราการลาออกสูง
งานที่ต้องการจ้างในระยะเวลาสั้น มีอัตราการจ่ายค่าตอบแทนที่สูง ไม่เป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือน ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
งานที่จ้างงาน/แรงงานภายนอกทำอยู่ในปัจจุบันแล้วไม่เป็นผลดี
พนักงานที่ต้องติดต่อบริการลูกค้าโดยตรง (Customer Touch Point)

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และลดต้นทุนด้านบุคลากรในระยะยาวเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พันธกิจ
รับจ้างบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
บริหารงานภายใต้ความกฎหมายแรงงาน
บริหารงานด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ที่ตั้ง 89 วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
โทรศัพท์ 02-545-1538, 02-545-4841
Fax 02-545-1535
Web site http://www.wingspantg.com
แผนที่
  

     ตำแหน่งงานของ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด 60 ตำแหน่ง
     ตำแหน่ง วันที่
      1 .   พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ29 เมษายน 2560
      2 .   พนักงานด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Agent 1) HA29 เมษายน 2560
      3 .   Accounting Officer ประจำกองบัญชีดิจิทัล (NC)29 เมษายน 2560
      4 .   Accounting Officer ประจำกองวิเคราะห์งบประมาณ (UB)29 เมษายน 2560
      5 .   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำกองควบคุมสินเชื่อ (EC)29 เมษายน 2560
      6 .   Market Research Analyst ประจำกองมาตรฐานคุณภาพการบริการ (SZ-Q)29 เมษายน 2560
      7 .   Programmer 1 ประจำแผนกสถิติและวิเคราะห์ (TE-R)29 เมษายน 2560
      8 .   เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการจัดเตรียมอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (QF)29 เมษายน 2560
      9 .   Auto Mechanic Trainee ประจำสถานีภูเก็ต (HKTGO)29 เมษายน 2560
      10 .   จัดเตรียมอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (QW-P)29 เมษายน 2560
      11 .   แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) ดอนเมือง29 เมษายน 2560
      12 .   Marketing Research Analyst สังกัดกองวิจัยและวิเคราะห์ความพึงพอใจลูกค้า (SZ-R)29 เมษายน 2560
      13 .   System Programmer 1 (VZ)29 เมษายน 2560
      14 .   Clerk ประจำแผนกวางแผนรายได้ (FE-R)29 เมษายน 2560
      15 .   แผนกคลังพัสดุภาคพื้น ประจำกองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (CJ-G)29 เมษายน 2560
      16 .   International Relations Coordinator (S4) ประจำกองบริการลูกค้าสัมพันธ์ (S4)29 เมษายน 2560
      17 .   Clerk ประจำกองขายระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ภาคพื้นเอเชียเหนือและอเมริกา (FU)29 เมษายน 2560
      18 .   Cerk ประจำกองฝึกอบรมด้านความปลอดภัยการบิน (BT)29 เมษายน 2560
      19 .   A/C store Keeper (TC)29 เมษายน 2560
      20 .   แผนกบริการสายการบินลูกค้า (CL-O) สุวรรณภูมิ29 เมษายน 2560
      21 .   กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CJ)29 เมษายน 2560
      22 .   Programmer Analyst 1 ประจำกองโครงสร้างสถาปัตยกรรมและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (VQ)29 เมษายน 2560
      23 .   กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP) Skilled29 เมษายน 2560
      24 .   กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP) Semi-skilled29 เมษายน 2560
      25 .   Accounting Officer ประจำกองรายได้การโดยสาร (EB)29 เมษายน 2560

ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.)
Fax : 02-810-8301
Email :
เพิ่มเพื่อน 0.046799898147583