งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
กรมสรรพากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏฺิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 พฤษภาคม 2560 ) กรมสรรพากร
กรมสรรพากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการภาษีปฏฺิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 2
กรมสรรพากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ( ตั้ืงแต่วันที่ 5 - 30 พฤษภาคม 2560 ) กรมสรรพากร
กรมสรรพากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่า
งานราชการ 3
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนาฏศิลปิน (ด้านอำนวยการแสดง)   ( ตั้งแต่วันที่ 4 - 11 พฤษภาคม 2560 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร ประกาศจะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นาฏศิลปิน (ด้านอำนวยการแสดง) อัตราเงินเดือน : 23,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 4
กรมสรรพากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 พฤษภาคม 2560 ) กรมสรรพากร
กรมสรรพากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน
งานราชการ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ( บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :
งานราชการ 6
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบ


งานราชการ 7
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติก
งานราชการ 8
กรมที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2560 ) กรมที่ดิน
กรมที่ดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 5
งานราชการ 9
กรมที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ )   ( ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2560 ) กรมที่ดิน
กรมที่ดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจ
งานราชการ 10
กรมที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้)   ( ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2560 ) กรมที่ดิน
กรมที่ดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวั