งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 กันยายน 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 40 ตำแหน่
งานราชการ 2
กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กันยายน 2559 ) กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,830 - 21,490 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 9
งานราชการ 3
กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กันยายน 2559 ) กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างกลเรือปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 16,200 - 21,490 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่
งานราชการ 4
กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กันยายน 2559 ) กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 16,200 - 21,490 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 5
กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กันยายน 2559 ) กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักเดินเรือปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 16,200 - 21,490 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่
งานราชการ 6
กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กันยายน 2559 ) กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง


งานราชการ 7
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 กันยายน 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไ
งานราชการ 8
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 กันยายน 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั
งานราชการ 9
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 กันยายน 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหาร
งานราชการ 10
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ( บัดนี้ - 2 กันยายน 2559 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่