งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล   ( บัดนี้ - 3 มิถุนายน 2559 ) กรมปศุสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ต
งานราชการ 2
โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นิติกร, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการพัสดุ, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โรงพยาบาลปราสาท) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
งานราชการ 3
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ( บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลสุรินทร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสุรินทร์) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
งานราชการ 4
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารท
งานราชการ 5
กรมที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้) ( ตั้งแต่วันที่ 3 - 23 มิถุนายน 2559 ) กรมที่ดิน
กรมที่ดิน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จั งหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล) อัตราเงินเดือน : 15,
งานราชการ 6
กรมที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้) ( ตั้งแต่วันที่ 3 - 23 มิถุนายน 2559 ) กรมที่ดิน
กรมที่ดิน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จั งหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล) อัตราเงินเดือน : 15,000 1


งานราชการ 7
กรมที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้)   ( ตั้งแต่วันที่ 3 - 23 มิถุนายน 2559 ) กรมที่ดิน
กรมที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล อัตราเงินเดือน : 10,840
งานราชการ 8
กรมที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้) ( ตั้งแต่วันที่ 3 - 23 มิถุนายน 2559 ) กรมที่ดิน
กรมที่ดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล อัตราเงินเดือน : 10,8
งานราชการ 9
กรมที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 3 - 23 มิถุนายน 2559 ) กรมที่ดิน
กรมที่ดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแห
งานราชการ 10
กรมที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 3 - 23 มิถุนายน 2559 ) กรมที่ดิน
กรมที่ดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ