งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์   ( ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 กรกฎาคม 2559 ) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง : อาจารย์ อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง ระ
งานราชการ 2
โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, นายช่างเทคนิคฯ   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ, นายช่างเทคนิค, เจ้าพนักงานธุรการ, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักรังสีการแพทย์, นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอ
งานราชการ 3
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   ( ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2559 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่ง
งานราชการ 4
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการพัสดุ และนักจัดการงานทั่วไป ( บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการพัสดุ และนักจัดการงานทั่วไป (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก) อัตราเงินเด
งานราชการ 5
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ( ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2559 ) กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส
งานราชการ 6
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ยักษ์)   ( ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 กรกฎาคม 2559 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง : นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขนตามเอกสารยักษ์) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง


งานราชการ 7
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ลิง)   ( ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 กรกฎาคม 2559 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขนตามเอกสารลิง) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำ
งานราชการ 8
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (วิโอล่า)   ( ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 กรกฎาคม 2559 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (วิโอล่า) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 9
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (คลาริเน็ท)   ( ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 กรกฎาคม 2559 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (คลาริเน็ท) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแ
งานราชการ 10
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งจิตรกรปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 กรกฎาคม 2559 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : จิตรกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,800 - 17,380 หรือ 15,000 - 15,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนต