งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม7)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริ
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม6)
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ( 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่ว
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม8)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่ว
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม6)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม7)
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริ
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม5)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยา   ( 30 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาต


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม5)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ   ( 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560 ) กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17500-19830 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแ
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม5)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้)   ( 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560 ) กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) อัตราเงินเดือน : 17500-19830 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏ
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม6)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือนครศรีธรรมราช รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 1 พฤศจิกายน - 7 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือนครศรีธรรมราช อัต
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม10)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล   ( 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560 ) กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการ