งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (สำนักงานเลขานุการกรม)   ( ตั้งแต่วันที่ 11 - 23 พฤษภาคม 2559 ) กรมประมง
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า (สำนักงานเลขานุการกรม) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. สาขาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับ
งานราชการ 2
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล   ( ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2559 ) กรมทางหลวงชนบท
ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสา
งานราชการ 3
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก   ( ตั้ืงแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 19 พฤษภาคม 2559 ) กรมทางหลวงชนบท
ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก อัตราเงินเดือน : 12410-13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศ
งานราชการ 4
กรมสรรพากร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 ) กรมสรรพากร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : ตามที่ ก.พ. กำหนด บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 100 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส., อนุปริญญา รายละเอียดวุฒิ : ได้ร
งานราชการ 5
กรมสรรพากร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 ) กรมสรรพากร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : ตามที่ ก.พ. กำหนด บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส., อนุปริญญา รายละเอียดวุ
งานราชการ 6
ศมม.ชัยภูมิ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร   ( ตั้งแต่วันที่ 11 - 23 พฤษภาคม 2559 ) กรมหม่อนไหม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (ศมม.ชัยภูมิ) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


งานราชการ 7
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2559 ) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตป
งานราชการ 8
โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯ ( ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย(โรงพยาบาลสระบุรี) อัตราเงินเดือน : 13,800-19,500 บ
งานราชการ 9
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์,นักทรัพยากรบุคคล ( ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 พฤษภาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์,นักทรัพยากรบุคคล(โรงพยาบาลกระทุ่มแบน) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ บรรณารักษศาส
งานราชการ 10
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2559 ) กรมสุขภาพจิต
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 45 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณ