งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   ( ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 2
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานโยธา   ( บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2559 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานโยธา อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. ค
งานราชการ 3
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยงานด้านคดี   ( ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2559 ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานด้านคดี อัตราเงินเดือน : 27130 บาท ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแห
งานราชการ 4
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม - 5 มกราคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏ
งานราชการ 5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม - 5 มกราคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนว
งานราชการ 6
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเป$นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท :


งานราชการ 7
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยงานด้านคดี   ( ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2559 ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานด้านคดี อัตราเงินเดือน : 27130 บาท ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแห
งานราชการ 8
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   ( ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2559 ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน
งานราชการ 9
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานพิธีการ   ( ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2559 ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานพิธีการ อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม
งานราชการ 10
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ   ( บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2559 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือ