งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต (คนพิการ)   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2560 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสม้ครบุคคล(พิการ)เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต (คนพิการ) อัตราเงินเดือน : 11
งานราชการ 2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพา
งานราชการ 3
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งลูกมือช่าง (กวม.)   ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ลูกมือช่าง (กวม.) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม
งานราชการ 4
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (กวม.)   ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (กวม.) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :
งานราชการ 5
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มีนาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำ
งานราชการ 6
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กวม.)   ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กวม.) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน


งานราชการ 7
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (กวม.)   ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (กวม.) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 8
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (กวม.)   ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง (กวม.) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 9
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กวม.)   ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการน ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (กวม.) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :
งานราชการ 10
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กวม.)   ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กวม.) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการ