งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใ ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่
งานราชการ 3
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำ
งานราชการ 4
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแ
งานราชการ 5
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ต
งานราชการ 6
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง( ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)) อัตราเงินเดือน : 11280-138


งานราชการ 7
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   ( ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) อัตราเงินเดือน : 13800-19500 บ
งานราชการ 8
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เขต 1)   ( ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เขต 1) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 10
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ซออู้)   ( ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ซออู้) อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำ