งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)   ( บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2559 ) กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำ
งานราชการ 2
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)   ( บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2559 ) กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำน
งานราชการ 3
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2559 ) กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
งานราชการ 4
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2559 ) กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ จะดำเนินสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำ
งานราชการ 5
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 พฤศจิกายน 2559 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึก
งานราชการ 6
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์   ( บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2559 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : อาจารย์ อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา


งานราชการ 7
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์   ( บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2559 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : อาจารย์ อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 8
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน
งานราชการ 9
กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร   ( บัดนี้ - 28 ตุลาคม 2559 ) กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ป
งานราชการ 10
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง5 ตำแหน่ง 12 อัตรา   ( ตั้งแต่วันพุธที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2559 ) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานฯ ตำแหน่ง : 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 13,800 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.