งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม145)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สำนักงานการวิจัย)   ( บัดนี้ - 7 มิถุนายน 2561 ) | มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สำนักงานการวิจัย) อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : จำนวนตำแ
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม44)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์   ( บัดนี้ - 7 มิถุนายน 2561 ) | มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง : ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 11,500 ค่าครองชีพชั่วครว 785 บาท บาท จำนวนตำแหน่งว่า
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม92)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งคนครัว   ( 24 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : คนครัว อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม153)
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ   ( 24 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2561 ) | กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแ
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม84)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างทั่วไป   ( 24 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ช่างทั่วไป อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช.
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม204)
กรมสรรพากร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร   ( บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561 ) | กรมสรรพากร
กรมสรรพากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลพิการเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานภาษีสรรพากร อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม190)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์   ( 24 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2561 ) | กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ร
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม184)
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ   ( 28 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561 ) | กองบัญชาการกองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริการ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับ
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม124)
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 25 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ อัตราเงินเดือน
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม70)
วิทยาลัยเทคนิคสารภี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 28 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสารภี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บร