งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)   ( บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2560 ) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่
งานราชการ 12
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยา   ( บัดนี้ - 8 พฤษภาคม 2560 ) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่
งานราชการ 13
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ   ( บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2560 ) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่
งานราชการ 14
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)   ( บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2560 ) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่
งานราชการ 15
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน)   ( บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2560 ) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่
งานราชการ 16
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ( บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2560 ) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อ


งานราชการ 17
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง)   ( บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2560 ) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่
งานราชการ 18
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา (ส่วนกลาง)   ( บัดนี้ - 9 พฤษภาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา (ส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน : 1
งานราชการ 19
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   ( บัดนี้ - 2 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอม
งานราชการ 20
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   ( บัดนี้ - 23 พฤษภาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน : ค่าจ้างเดื