งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม26)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   ( 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
(กปร.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ อัตราเงินเดือน : 10,430/11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช., ม.3, ม
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม15)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   ( 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ อัตราเงินเดือน : 10,430/11,280 บาท ประเภ
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม17)
กรมทางหลวง รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)   ( 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 ) กรมทางหลวง
กรมทางหลวง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม270)
กรมธนารักษ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์   ( 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 ) กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท :
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม70)
โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( บัดนี้ - 7 กันยายน 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ) อัตราเงินเดือน : ป.ตรี 15,000 ป.โท 17,500 บ
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม56)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า   ( 23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม162)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   ( 23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม25)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก   ( 23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก อัตราเงินเดือน : 13,800 , 12,410 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 6
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม27)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   ( 23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ร
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม110)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับกา