งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม33)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง(ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ)   ( บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายปฎิบัติการ ตำแหน่ง : พนักงานห้องทดลอง(ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ) อัตราเงินเดือน : 10,180 บาท ป
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม23)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง(ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร)   ( บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายปฎิบัติการ ตำแหน่ง : พนักงานห้องทดลอง(ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร) อัตราเงินเดือน : 10,180 บาท
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม54)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ( บัดนี้ - 28 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเ
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม80)
วิทยาลัยการอาชีพเทิง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 28 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพเทิง อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บ
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม48)
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี   ( 2 สิงหาคม - 6 กรกฎาคม 2561 ) | กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม95)
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)    ( 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท :


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม96)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( 25 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561 ) | กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ป
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม65)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต   ( บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อั
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม113)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ( บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนว
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม41)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี   ( บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักฟิสิกส์รังสี อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนว