วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ : 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

วิทยาลัยนานาชาติ มช. รับนักการเงินและบัญชี (บัดนี้ - 10 พฤษภาคม 2556)

ประกาศรับสมัคร
18 เมษายน 2556
รายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,300.- บาท

สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cmuic.cmu.ac.th ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ วิทยาลัยนานาชาติฯและ www.cmuic.cmu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :