งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
งานราชการ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบบรรจุ เปิดสอบ สอบครู พนักงานราชการ ฝากประวัติฟรี - หางาน - ประกาศงาน
หางาน สมัครงาน งานราชการ
ประกาศรับสมัครงาน งาน
job ประกาศงาน รับสมัครงาน
หางานราชการ งานข้าราชการ

หางาน เช่น บัญชี,การตลาด,วิศวกร


โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ : 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 0-5328-0228 ต่อ 236, 525
เรื่อง :  ร.พ.สวนปรุง รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2552)
ประกาศรับสมัคร :  16 มิถุนายน 2552
รายละเอียด :   แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.) มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงาน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานที่ปฏิบัติงาน สนง.แผนงาน ผรส. ชั้น 2 ตึกจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ เงินเดือนขั้นต่ำตามวุฒิ บวกประสบการณ์และความสามารถพิเศษ

วันที่เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2552

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- มีสัญชาติไทย วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร

- สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย-ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

- มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการไม่น้อยกว่า 1 ปี

- สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี

- มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ชอบการติดต่อประสานงาน พร้อมที่จะเรียนรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี - มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน นัดหมาย ทั้งทางโทรศัพท์ และ E-mail

- ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี อายุไม่เกิน 30 ปี

เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

1. ประวัติส่วนตัว ที่อยู่/โทรศัพท์ติดต่อ

2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

3. เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี)

4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครงานมาที่ พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ สำนักงานแผนงาน ผรส. ชั้น 2 ตึกจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 หรือสมัครทางอีเมลที่ระบบทรัพยากรบุคคล admin@-i-mapthailand.org โทร. 0-5328-0228 ต่อ 236, 525 โทรสาร 0-5327-3201 มือถือสำนักงาน 08-0491-0505 ส่งหลักฐานการสมัครภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา
เว็บไซต์ :
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     


ลงโฆษณารับสมัครพนักงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ได้ดำเนินการจดใบทะเบียนพาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สอบถามเพิ่มเติม webmaster@jobthaiweb.com
bot