มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


โรงเรียนทันตเเพทนศาสตร์นานาชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างทำฟัน  ( บัดนี้ - 8 พฤศจิกายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
19 ตุลาคม 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ตำแหน่ง : ช่างทำฟัน(โรงเรีนรทันตเเพทนศาสตร์นานาชาติ)
อัตราเงินเดือน : 10,840 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,445 บาท บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น โปรแกรม Microsoft Office
4. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมอย่างน้อย ๑ ปี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดเตรีมวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม สำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ เช่น จัดทำโมเดลฟัน จัดทำเอกสารการเรียนการสอน เป็นต้น
2. จัดทำข้อมูล รายงาน การเบิกจ่ายวัสดุประจำปี
3. ประสานงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ทั้งภายในและภายนอก
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยมหิดล

0.3588011264801