งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม65)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ   ( 1 พฤษภาคม - 12 พฤษภาคม 2561 ) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติ อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม37)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( 1 พฤษภาคม - 16 พฤษภาคม 2561 ) กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม12)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษและนักวิชาการเผยแพร่   ( 7 พฤษภาคม - 11 พฤษภาคม 2561 ) กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษและนักวิชาการเผยแพร่ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแห
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม12)
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 9 พฤษภาคม - 16 พฤษภาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม13)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 1 พฤษภาคม - 10 พฤษภาคม 2561 ) กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประ
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม9)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( 1 พฤษภาคม - 10 พฤษภาคม 2561 ) กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม14)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   ( 1 พฤษภาคม - 10 พฤษภาคม 2561 ) กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเ
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม9)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ( 1 พฤษภาคม - 10 พฤษภาคม 2561 ) กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา) อัตราเงินเดือน : 13,800
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม13)
กรมบัญชีกลาง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (คนพิการ)   ( 4 พฤษภาคม - 16 พฤษภาคม 2561 ) กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง (คนพิการ) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม97)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (รพ.ธัญญารักษ์ ปัตตานี)   ( บัดนี้ - 27 เมษายน 2561 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (รพ.ธัญญารักษ์ ปัตตานี) อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่า