งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม61)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 1
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม31)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด   ( บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม26)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข   ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่ง
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม47)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ( บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม19)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักจิตวิทยาคลินิก,นักจัดการงานทั่วไป   ( บัดนี้ - 7 สิงหาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข,นักจิตวิทยาคลินิก,นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 0 บาท ปร


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม23)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี   ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี อัตราเงินเดือน :
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม18)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย)   ( บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2561 ) | กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม50)
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ( บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2561 ) | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม14)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี)   ( บัดนี้ - 7 สิงหาคม 2561 ) | กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประ