งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม60)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร (กองกฎหมาย)    ( 26 มีนาคม - 3 เมษายน 2561 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นิติกร (กองกฎหมาย) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับกา
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม64)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง (กองประมงต่างประเทศ)   ( 2 เมษายน - 11 เมษายน 2561 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (กองประมงต่างประเทศ) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม38)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง   ( 28 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคน
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม89)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู)   ( 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานราชการ(ครู) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อัตราเงินเดือน : 18000 บ
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม70)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่   ( 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561 ) กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม49)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)   ( บัดนี้ - 30 มีนาคม 2561 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม52)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ปร
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม88)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม   ( 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (สังกัดสำนักงานทรัพ
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม47)
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงนบริหารทั่วไป(ครู) ( 27 มีนาคม - 11 เมษายน 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงนบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม720)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ( 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561 ) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแ