งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั
งานราชการ 32
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,800-17,380, 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จ
งานราชการ 33
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง (ปริญญาตรี)   ( ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่
งานราชการ 34
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง (ปริญญาตรี)   ( ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่
งานราชการ 35
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท)   ( ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 36
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก   ( ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก อัตราเงินเดือน : 19,500 , 20,540 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดั


งานราชการ 37
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา)   ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบ
งานราชการ 38
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมีวิเคราะห์)   ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมีวิเคราะห์) อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิ
งานราชการ 39
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 40
กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2560 ) กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง