งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่))   ( บัดนี้ - 5 เมษายน 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่)) อัตราเ
งานราชการ 32
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด)   ( บัดนี้ - 12 เมษายน 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ป
งานราชการ 33
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งเศรษฐกร,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง)   ( บัดนี้ - 12 เมษายน 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งเศรษฐกร,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง) อัตราเงิ
งานราชการ 35
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   ( บัดนี้ - 30 มีนาคม 2560 ) โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี เลขที่ 7 ถนนปทุมธานีตามเอกสารลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : ตามเ
งานราชการ 36
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   ( บัดนี้ - 29 มีนาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคจะนะ อัตราเงิ


งานราชการ 37
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ระยอง 2, ร้อยเอ็ด, น่าน (พื้นที่ละ 1 ตำแหน่ง)   ( บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ระยอง 2, ร้อยเอ็ด, น่
งานราชการ 38
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่เปิดรับสมัคร   ( บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสรรพสามิต
งานราชการ 39
กรมทางหลวง รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน, นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน   ( บัดนี้ - 20 เมษายน 2560 ) กรมทางหลวง
กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน, นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อัตราเง
งานราชการ 40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   ( บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึ