งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม37)
กรมธนารักษ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างโยธา   ( 26 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2561 ) กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นายช่างโยธา อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปว
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม40)
กรมธนารักษ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล   ( 26 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2561 ) กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม51)
กรมธนารักษ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล   ( 26 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2561 ) กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานสำรวจข้อมูล อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึก
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม50)
กรมธนารักษ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   ( 26 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2561 ) กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษ
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม42)
กรมธนารักษ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างทอง   ( 26 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2561 ) กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ช่างทอง อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม.3 ค
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม38)
กรมธนารักษ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (รับเฉพาะเพศชาย)   ( 26 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2561 ) กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริการ (รับเฉพาะเพศชาย) อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม122)
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ( 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม70)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.น่าน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( 19 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.น่าน) อัตราเงินเดือ
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม55)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)   ( 26 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัต
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม35)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)   ( 26 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติ