งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม21)
สำนักวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สำนักวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา ลักษณะงาน - ใหบริการติดตั้งและควบคุมการใชโสตทัศนูปกรณตางๆ ในการประชุม ฝกอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการตางๆ ให้เหมาะสม ตลอดจนการดูแลและเก็บรักษาอุปกรณ์ - ถ่ายภ
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม292)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ   ( 25 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 ) สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม23)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ    ( 23 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560 ) กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภ
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม79)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน   ( 22 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560 ) กรมชลประทาน
กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒ
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม38)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ( 22 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560 ) กรมชลประทาน
กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒ
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม24)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย   ( 22 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560 ) กรมชลประทาน
กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย อัตราเงินเดือน : 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุ


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม479)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ( 22 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560 ) กรมชลประทาน
กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ร
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม13)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( 22 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560 ) กรมชลประทาน
กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒ
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม33)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( 22 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560 ) กรมชลประทาน
กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม30)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ( 21 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั