งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม10)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (รพ.ธัญญารักษ์ ปัตตานี)   ( บัดนี้ - 27 เมษายน 2561 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (รพ.ธัญญารักษ์ ปัตตานี) อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่า
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม18)
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 1 พฤษภาคม - 7 พฤษภาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภ
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม5)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักภูมิศาสตร์  ( 3 พฤษภาคม - 11 พฤษภาคม 2561 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักภูมิศาสตร์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนว
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม10)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ( 3 พฤษภาคม - 11 พฤษภาคม 2561 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)) อัตราเงินเดือน : 13,800
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม11)
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง ( 30 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่า
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม12)
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 2 พฤษภาคม - 8 พฤษภาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท :


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม13)
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ( 1 พฤษภาคม - 10 พฤษภาคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำน
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม37)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเครื่องกล   ( 1 พฤษภาคม - 7 พฤษภาคม 2561 ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ช่างเครื่องกล อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม23)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างโลหะ   ( 1 พฤษภาคม - 7 พฤษภาคม 2561 ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ช่างโลหะ อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึก
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม23)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค   ( บัดนี้ - 17 พฤษภาคม 2561 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค อัตราเงินเดือน : 14,950 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1