งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม15)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก    ( บัดนี้ - 7 กรกฎาคม 2560 ) กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิก อัตราเงินเดือน : ๑๙,๕๐๐. บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริ
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม9)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน   ( 3 กรกฎาคม - 25 กรกฎาคม 2560 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแ
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม6)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ   ( 3 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2560 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 , 18,510 - 20,370 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับป
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม9)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเกษตร)   ( 5 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเกษตร) อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏ
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม8)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   ( 3 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม12)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ( 3 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏ


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม6)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)   ( 5 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบ
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม5)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ   ( 3 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม6)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาโท)   ( 3 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,000 บาท ประเภท : วิชาการ
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม8)
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย   รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี   ( 3 กรกฎาคม - 7 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,โรงพยาบาลศร