งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 21
(ผู้เข้าชม782)
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ
งานราชการ 22
(ผู้เข้าชม43)
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) รับสมัครงาน ตำแหน่งกะลาสี ( 3 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : กะลาสี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน
งานราชการ 23
(ผู้เข้าชม61)
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ  ( 23 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี) อัตราเงิ
งานราชการ 24
(ผู้เข้าชม34)
โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    ( บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลชัยภูมิ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลชัยภูมิ อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บ
งานราชการ 25
(ผู้เข้าชม36)
โรงพยาบาลนครพิงค์  รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ,เจ้าพนักงานปฏิเภสัชกรรมบัติงาน , เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 23 มิถุนายน 256 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ,เจ้าพนักงานปฏิเภสัชกรรมบัติงาน ,
งานราชการ 26
(ผู้เข้าชม45)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อัตราเงินเดือน : 1


งานราชการ 27
(ผู้เข้าชม39)
โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบึงกาฬ อัตราเงินเดือน : 10840-1650
งานราชการ 28
(ผู้เข้าชม26)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ( สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ) อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
งานราชการ 29
(ผู้เข้าชม28)
โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร   ( 21 มิถุนายน - 27 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เภสัชกร,โรงพยาบาลกำแพงเพชร อัตราเงินเดือน : 23,430 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่
งานราชการ 30
(ผู้เข้าชม38)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งกะลาสี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง))   ( 29 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) ตำแหน่ง : กะลาสี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง